Vasculaire dementie is een vorm van dementie die veroorzaakt wordt door het afsterven van hersengebieden door verstoring van de bloedtoevoer in de hersenen. Het is op de ziekte van Alzheimer na de meest voorkomende vorm van dementie en de oorzaak van 10 tot 15 procent van de dementiegevallen. Multi-infarctdementie is een vorm van vasculaire dementie die kan optreden na een aantal beroertes. Mengbeelddementie is een combinatie van alzheimer en VD (10 tot 20% van de dementiegevallen).

Oorzaken
Vasculaire dementie (VD) kan veroorzaakt worden door:
 • Een aantal beroertes (CVA), die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden. Dit wordt ook wel multi-infarctdementie genoemd.
 • Eťn beroerte op een cruciale plek in de hersenen, ook wel een strategisch infarct genoemd.
 • Beschadiging van de witte stof door verstoring van de bloedtoevoer. Een specifieke vorm van deze beschadiging wordt de ziekte van Binswanger genoemd.
 • CADASIL (Cerebrale Autosomale Dominante Arteriopathie met Subcorticale Infarcten en Leukencefalopathie). Dit is een erfelijke aandoening die zorgt voor afwijkingen in de kleine bloedvaten in de diepere delen van de hersenen.

VD is dus niet het gevolg van neurodegeneratieve aandoeningen.

Diagnose
VD manifesteert zich meestal tussen het 65e en het 75e levensjaar. De symptomen lijken sterk op die van andere vormen van dementie, zoals geheugenverlies, taalstoornissen en desoriŽntatie. Wel ontstaan deze meestal abrupter dan bij bijvoorbeeld alzheimer en gaat de patiŽnt sneller (stapsgewijs) achteruit. Meestal presteert de patiŽnt beter op verbale en geheugentaken, maar doet deze het slechter op executieve functies. Bij alzheimer is het net andersom. Wel kan er tussentijds verbetering optreden.
De patiŽnten hebben vaak al langer last van hart- en vaatziekten. Als de symptomen ontstaan binnen drie maanden na een beroerte, is meestal sprake van VD.
Na vaststelling van de diagnose is de overlevingskans na 5 jaar 39%.

Symptomen

 • Geheugenproblemen
 • Slordige spraak
 • Taalproblemen
 • Duizeligheid
 • Slapte in ledematen
 • Gebrek aan concentratie
 • Dwaalgedrag
 • Bewegen met snelle, schuifelende pasjes
 • Incontinentie
 • Ongepast lachen, schreeuwen of huilen
 • Moeite met het opvolgen van instructies
 • Problemen met omgaan met geld
 • Oogproblemen

Voorkomen
VD is niet te genezen. Wel kan de ziekte, net als andere hart- en vaatziekten, soms voorkomen of vertraagd worden door middel van vetarme voeding, niet roken en niet drinken.

BelgiŽ
De Vlaamse Alzheimer Liga is pluralistisch en niet gebonden aan andere organisaties. Ze heeft samenwerkingsverbanden met andere zelfhulpgroepen en organisaties. De Liga ondersteunt de uitwisseling van kennis over en ervaring met de ziekte van Alzheimer aan de hand van familiegroepen en doet ook aan mediavoorlichting.

Nederland
Alzheimer Nederland is de organisatie waarin mensen met dementie, of zij die in hun omgeving met dementie of de ziekte van Alzheimer te maken krijgen, zich verenigen.