Een angststoornis door een somatische aandoening is een psychische aandoening. De symptomen zijn angsten en paniekaanvallen die zijn terug te voeren op een lichamelijke aandoening. In het DSM-IV zijn stoornissen van dit type gerangschikt onder de angststoornissen.

Het DSM-IV geeft de volgende criteria voor angststoornissen door een somatische aandoening:
  1. Zware angst, paniekaanvallen, obsessies of compulsies zijn overheersend in het klinische beeld;
  2. Uit het ziektebeeld, fysiologisch onderzoek of laboratoriumonderzoek blijkt dat de stoornis een direct fysiologisch gevolg is van een lichamelijke aandoening;
  3. De stoornis is niet uitsluitend onderdeel van een andere psychische aandoening (bijvoorbeeld een aanpassingsstoornis met angst, waarbij de stressfactor een ernstige lichamelijke aandoening is);
  4. De stoornis treedt niet uitsluitend op tijdens een delier;
  5. De stoornis veroorzaakt klinisch ernstig lijden of problemen in de sociale omgang, op het werk of op andere belangrijke terreinen.