De schizo´de persoonlijkheidsstoornis is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een afstandelijkheid in sociale contacten en een beperkt bereik in emotionele expressie. De stoornis behoort tot het schizo´de spectrum. De betrokkene heeft weinig behoefte aan hechte relaties en kiest vrijwel altijd activiteiten die hij alleen kan doen. Ook beleeft hij weinig plezier aan activiteiten met anderen, heeft nauwelijks intieme vrienden, lijkt onverschillig voor lof of kritiek en toont een kil afstandelijk affect. Ten opzichte van andere persoonlijkheidsstoornissen komt de schizo´de variant weinig voor: 0.4 - 0.9% van de bevolking heeft deze stoornis. Er bestaan (symptomatische) overeenkomsten tussen de schizo´de persoonlijkheidsstoornis en het syndroom van Asperger, maar de schizo´de persoonlijkheidsstoornis wordt niet tot het autistisch spectrum gerekend.

 

Controverse

Of de stoornis eigenlijk wel een stoornis is, staat nog ter discussie, omdat de patiŰnt of zijn omgeving er niet noodzakelijk onder lijden. Veel mensen staan kritisch tegenover de neiging van de samenleving om afwijkend gedrag simpelweg af te doen als een ziekte of stoornis, enkel omdat dit gedrag onconventioneel is. Ze zijn van mening dat die neiging niet in overeenstemming is met de vrijheid die iedereen heeft om zijn eigen levensstijl te bepalen (zolang de sociale verhoudingen hierdoor niet ernstig worden verstoord). Anderen menen dat ernstige symptomen van de schizo´de persoonlijkheidsstoornis het resultaat zijn van een saai en onbevredigend leven. Volgens hen is de aandoening dus wel degelijk een persoonlijkheidsstoornis.