De ziekte van Pick is een vorm van dementie die zich meestal openbaart op relatief jonge leeftijd (45-50 jaar). De ziekte is genoemd naar de Duitse neuroloog Arnold Pick, die voor het eerst een patiŽnt met deze ziekte beschreef in 1892. In tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer die de gehele hersenen aantast, beperkt deze soort van dementie zich tot de frontale kwab van de grote hersenen.

Symptomen
De ziekte van Pick heeft uiteenlopende symptomen, zoals persoonlijkheidsveranderingen (agressie, rare opmerkingen), concentratieproblemen, spraakproblemen (o.a. herhalen van woorden, verlies van spraak), veranderingen in seksueel gedrag, veranderd eetpatroon. Het herkennen van mensen en plaatsen blijft lang behouden. Ook hierin verschilt de ziekte van Pick van de ziekte van Alzheimer. Voor artsen is de ziekte van Pick in het begin vaak moeilijk te herkennen, omdat het om relatief jonge patiŽnten gaat met in het begin slechts geringe symptomen.
Er is nog geen behandeling voor de ziekte van Pick.

BelgiŽ
De Vlaamse Alzheimer Liga is pluralistisch en niet gebonden aan andere organisaties. Ze heeft samenwerkingsverbanden met andere zelfhulpgroepen en organisaties. De Liga ondersteunt de uitwisseling van kennis over en ervaring met de ziekte van Alzheimer aan de hand van familiegroepen en doet ook aan mediavoorlichting.

Nederland
  • Alzheimer Nederland is de organisatie voor mensen met dementie en hun naasten. Deze stichting geeft informatie & hulp en biedt online en offline lotgenotencontact. Daarnaast is de stichting belangenbehartiger en financiert wetenschappelijk onderzoek.
  • Stichting Pick's Lotgenoten. Een stichting voor en door mensen met de ziekte van Pick en hun naasten.