Welkom op de site van GGZ-extra

Schippers bezorgd over stijging kosten GGZ

 

Al jaren bakkeleien GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars over wie in de GGZ hoofdbehandelaar mag zijn. Dat is belangrijk voor de financiŽn, want alleen de hoofdbehandelaar mag DBC's openen, sluiten en declareren. De commissie-Meurs, aan het werk gezet door Schippers, maakt een einde aan deze twist.  Volgens de commissie hebben zorgverzekeraars door een gebrek aan inzicht in de kwaliteit van zorg hun toevlucht hebben genomen tot een beperkte lijst van beroepsbeoefenaren die hoofdbehandelaar mogen zijn. De commissie, die deze week het rapport Hoofdbehandelaarschap in de GGZ als noodgreep' presenteerde, vindt dit een verkeerde oplossing. De commissie stapt af van het begrip 'hoofdbehandelaarschap GGZ', omdat dit te veel is verbonden aan degene die inhoudelijk verantwoordelijk is voor de zorg. Volgens de commissie draait het in de GGZ tegenwoordig meer om degene die verantwoordelijk is voor de coŲrdinatie van de behandeling en introduceert daarom de 'regiebehandelaar'. De brancheorganisaties in de GGZ moeten samen een kwaliteitsstatuut opstellen waarin per behandeling staat aan welke eisen zo'n regiebehandelaar moet voldoen.
Schippers kan zich vinden in deze oplossing. Ze schrijft aan de Tweede Kamer dat dit in principe een einde maakt aan de huidige situatie waarin voornamelijk de klinisch psycholoog of psychiater hoofdbehandelaar mogen zijn in de gespecialiseerde GGZ. Wel maakt ze zich zorgen over stijging van de kosten in de GGZ. Ze wil niet dat alleen 'de duurst betaalde zorgverleners regiebehandelaar zijn'. De minister vindt dat uit het oogpunt van betaalbaarheid en controleerbaarheid de regiebehandelaar degene moet zijn die DBC's opent en sluit. Maar het kan niet zo zijn dat 'ineens elke zorgverlener zo maar DBC's gaan openen'. In het kwaliteitsstatuut moet aandacht zijn voor doelmatigheid, zodat de passende regiebehandelaar wordt ingezet.

Kwaliteitsstatuut GGZ
De bedoeling is dat het kwaliteitsstatuut op 1 januari 2017 af moet zijn. Alleen zorgaanbieders die voldoen aan de eisen van het kwaliteitsstatuut komen dan voor vergoeding van zorg in aanmerking. De minister wil de reikwijdte van het kwaliteitsstatuut beperken tot de curatieve GGZ. Voor GGZ die valt onder de huisartsenzorg en de Wet langdurende zorg is het dus niet verplicht. Bij ondersteuning vanuit de Wmo blijven gemeenten sowieso vrij om eigen kwaliteitseisen te stellen. Voor de zorginkoop van 2016 heeft Schippers de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd de huidige regels rond het hoofdbehandelaarschap met een jaar te verlengen.

GGZ Nederland
GGZ Nederland ziet veel in het nieuwe perspectief dat het kwaliteitsstatuut dat leidend zal zijn bij de zorginkoop. Voor zorgverzekeraars is het dan niet meer nodig om extra eisen te stellen over hoofdbehandelaarschap. Wel moet er nog veel werk worden verzet. Het kwaliteitsstatuut moet nog worden opgesteld en verwerkt in de regelgeving.

Zorgverzekeraars Nederland
Ook Zorgverzekeraars Nederland kan zich vinden in deze lijn. ZN wijst er wel op dat van aanpassing van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars pas sprake is als het kwaliteitsstatuut inhoudelijk helemaal is uitgewerkt en verankerd is in wetgeving. Dat moet al per 1 januari 2016 geregeld zijn, zodat zorgverzekeraars per 1 april de nieuwe eisen kunnen opnemen hun inkoopbeleid.

Bron: Zorgvisie

 
 

 volg ons op: